PCZ.ZP.13/2024 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz mleka modyfikowanego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-712c34fd-548a-4137-83fa-8b8d399c2bd6

Szczegóły postępowania załączono poniżej.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00