PCZ.ZP.13/2024 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz mleka modyfikowanego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-712c34fd-548a-4137-83fa-8b8d399c2bd6 Szczegóły postępowania załączono poniżej.

PCZ.ZP.12/2024 Dostawa środków dezynfekcyjnych  dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim. Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-31e0d578-3842-11ef-b37c-4e696a6d8c25 Szczegóły postępowania załączono poniżej.

Numer alarmowy        55 646 02 00