PCZ.ZP.10/2024 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-61544235-33af-11ef-8a31-0e435a8a43bc

Szczegóły postępowania załączono poniżej.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00