PCZ.ZP.10/2024 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-61544235-33af-11ef-8a31-0e435a8a43bc Szczegóły postępowania załączono poniżej.

PCZ.ZP.11/2024 Świadczenie usług transportowych Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-43683e53-2bfd-11ef-86d2-4e696a6d8c25  Szczegóły postępowania załączono poniżej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM (ŚWIADCZENIA W PORZE DZIENNEJ) POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU NR POSTĘPOWANIA 69/2024  Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 i 27 ustawy…

Numer alarmowy        55 646 02 00