W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku zapraszam zgodnie  z zasadami konkurencyjności do składania ofert cenowych w trybie zapytania ofertowego na dostawę komory chłodniczej do przechowywania zwłok wraz z wózkiem hydraulicznym dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. Szczegóły zapytania zamieszczono w załącznikach.

PCZ.ZP.02/2024 Zakup ambulansu typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-b683ea34-c97c-11ee-875e-a22221c84ba7 Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach.

PCZ. ZP. 3/2024Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)- postępowanie II Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b2ce25a-c8bd-11ee-a84d-d63fc4d19e65

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA 11/2024   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza techników elektroradiologii prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU NR POSTĘPOWANIA 10/2024   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU (DYŻURY MEDYCZNE) NR POSTĘPOWANIA 9/2024   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15…

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) wraz z brakowaniem. W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku zapraszam zgodnie z zasadami konkurencyjności do składania ofert cenowych w trybie zapytania…

Numer alarmowy        55 646 02 00