PCZ.ZP.11/2023 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora

Postępowanie prowadzone na https://ezamowienia.gov.pl/

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3a5a7de-ef32-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00