PCZ.ZP.10/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95  w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia  https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-16fd3fc5-e35e-11ed-9355-06954b8c

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00