PCZ.ZP.08/2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Postępowanie prowadzone na Platformie https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania na Platformie  e-zamówienia: ocds-148610-80398840-d923-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00