Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)- postępowanie uzupełniające II.PCZ. ZP. 09/2023

identyfikator postępowania: ocds-148610-43a7d7fe-d2b5-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie jest prowadzone na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00