PCZ.ZP.6/2023 – Dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe974cf5-be6b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Postępowanie jest prowadzone na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00