PCZ.ZP.03/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) – postępowanie uzupełniające

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a14cc5-aec9-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00