PCZ.ZP.4/2023 Kompleksowa usługa prania i dzierżawy wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).
Identyfikator postępowania: ocds-148610-2de05eab-addd-11ed-9236-36fed59ea7dd
Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00