Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz  z dzierżawą analizatora biochemicznego.

 

Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00