Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Numer referencyjny: PCZ.ZP.02/2022

 

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00