Dotyczy: dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych z możliwością oznaczania wapnia zjonizowanego, sodu, potasu, chlorków i karboksyhemoglobiny, PCZ.ZP.18/2021

 

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00