Dostawa jednorazowych rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale
w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

Szczegóły postępowania w załączeniu.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00