Dzierżawa analizatora hematologicznego typu 3DIFF oraz 5DIFF wraz z zakupem odczynników i materiałów kontrolnych przez okres 24 miesięcy

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00