PCZ.ZP. 01/2021 Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

(szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00