W dniu 29.06.2020r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku została zawarta umowa o udzielenie grantu na wspieranie pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Dworze Gdańskim w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy:

Wsparcie pracowników Zakładu Opiekuńczo-leczniczego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim poprzez zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej oraz doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w niezbędny sprzęt medyczny.

Miejsce realizacji:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Wartość umowy:

55 200,00 zł, w tym:

– ze środków UE: 46 920,00 zł

– ze środków budżetu państwa: 8 280,00 zł

Termin realizacji umowy:

29.06.2020-28.12.2020r.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00