OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W TRANSPORCIE MEDYCZNYM/SANITARNYM POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 36/2020

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz.2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2018 poz.1510 z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych – kierowców do zgłaszania ofert w ramach konkursu.

 

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie:

ZADANIE 1 –  1 ratownika medycznego – kierowcę w celu zabezpieczenia ok. 170 godzin miesięcznie udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2022r. w transporcie medycznym/sanitarnym w Malborku.

ZADANIE 2 – 1 ratownika medycznego – kierowcę w celu zabezpieczenia ok. 250 godzin miesięcznie udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2022r. w transporcie medycznym/sanitarnym w Malborku.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 36/2020– Ratownik medyczny – kierowca Malbork”

 do dnia 24.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 17 kwietnia 2020 11:01 Rozmiar pliku: 287 KB Pobrania: 422
  • pdf Unieważnienie konkursu
    Data dodania: 28 kwietnia 2020 12:16 Rozmiar pliku: 197 KB Pobrania: 445

Numer alarmowy        55 646 02 00