OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNI CHIRURGICZNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 35/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na:

 

Zadanie 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga na oddziale chirurgii ogólnej,
w poradniach chirurgicznych w Przychodni w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, wraz z pełnieniem dyżurów w ZRM oraz pełnieniem funkcji Kierownika Przychodni w Nowym Dworze Gdańskim;

 

Zadanie 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Przychodni w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji koordynatora organizacji leczenia krwią oraz Kierownika Przychodni w Malborku;

 

Zadanie 3: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów na oddziale chirurgii ogólnej
i poradni chirurgicznej w Przychodni w Malborku.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 30.04.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital w Malborku
w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

 „Konkurs ofert 35/2020 – lekarz chirurgii – zadanie nr ….. (wpisać odpowiedni nr zadania)

do dnia 24.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 16 kwietnia 2020 17:11 Rozmiar pliku: 291 KB Pobrania: 401
  • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
    Data dodania: 29 kwietnia 2020 15:06 Rozmiar pliku: 483 KB Pobrania: 450

Numer alarmowy        55 646 02 00