OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 31/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne, do zgłaszana ofert na stanowiska:

Pielęgniarka/położna odcinkowa oddziału neonatologicznego szpitala w Malborku.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 31.12.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 31/2020– pielęgniarka/położna odcinkowa – Oddział neonatologiczny

do dnia 21.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 10 kwietnia 2020 17:07 Rozmiar pliku: 240 KB Pobrania: 383
  • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
    Data dodania: 24 kwietnia 2020 13:16 Rozmiar pliku: 182 KB Pobrania: 390

Numer alarmowy        55 646 02 00