OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 29/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii na oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii szpitala w Malborku – świadczenia zdrowotne w porze dziennej wraz z dyżurami medycznymi

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 30.04.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 29/2020– lekarz AiIT,

do dnia 21.04.2020r. do godz. 12:00”

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 10 kwietnia 2020 17:00 Rozmiar pliku: 260 KB Pobrania: 381
  • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
    Data dodania: 24 kwietnia 2020 13:15 Rozmiar pliku: 188 KB Pobrania: 402

Numer alarmowy        55 646 02 00