ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCZ.ZO.6/17

 

Świadczenie usług przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły postępowania w załączonych plikach.

Numer alarmowy        55 646 02 00