Ogłoszenie nr 331004 – 2016 z dnia 2016-10-26 r. Malbork: dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i parametrów kardiologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady…

Numer alarmowy        55 646 02 00