POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106

ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

 

ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O.
W MALBORKU

 

 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital.malbork.pl

Termin składania ofert.: 17.06.2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 17.06.2016r w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.

Czas trwania umowy 01.07.2016- 31.08.2016

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Numer alarmowy        55 646 02 00