Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z  o.o. w Malborku zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 za rok obrotowy kończący się w tym dniu, oraz zbadanie ksiąg rachunkowych na podstawie, których sprawozdanie to zostało wykonane. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości…

Numer alarmowy        55 646 02 00