OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ

  1. ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU
  2. BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU

W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH WRAZ Z GOTOWOŚCIAMI

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz. U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące  wymagania:

1.      Deklaracja pełnienia  dyżurów pielęgniarskich wraz z gotowościami.

oraz wymagania  formalne:

1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki

2.      Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego    Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

4.      Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5.      Udzielanie świadczeń przez   nie mniej niż 100 godzin miesięcznie

6.      Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału, kardiologii, AiIT, chirurgii, bloku operacyjnym  lub IP przez  24 miesiące.

7.      Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej terapii (w przypadku oddz. AiIT),

8.      Kurs kwalifikacyjny  z pielęgniarstwa operacyjnego ( w przypadku bloku operacyjnego)

Termin składania ofert  27.03.2015. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00