III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia  jest dostawa leków w podziale na  19   pakietów , dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim) Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik Nr 1. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego. Miejscem dostarczenia leków jest…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ   NA STANOWISKO KOORDYNATORA   Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza…

Malbork 2014-06-11     OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny paliatywnej Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie hospicjum domowego. Proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres : sekretariat@pcz.net.pl lub telefoniczne…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:…

I.                    Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork www.szpital.malbork.pl a.sulikowska@pcz.net.pl tel. (55) 64 60 204  fax. (55) 64 60 325   II.                  Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

Numer alarmowy        55 646 02 00