Malbork: dostawa używanego ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Numer ogłoszenia: 131392 – 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej…

Malbork: dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14 Numer ogłoszenia: 115258 – 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264,…

Numer alarmowy        55 646 02 00