Malbork: dostawa 2 szt. myjek – dezynfektorów do Szpitala w Malborku Numer ogłoszenia: 498778 – 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200…

Numer alarmowy        55 646 02 00