Malbork 2013-10-04

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup poniżej wymienionego sprzętu:

1) Pralnica czołowa PCP 50- rok produkcji 2006- cena minimalna sprzedaży  6.000,00 zł

2) Pralnica czołowa PCP 55 – rok produkcji 2005- cena minimalna sprzedaży 5.000,00 zł

3) wirówka – 2010r po renowacji – cena minimalna 3.000,00 zł

4) magiel elektryczny – cena minimalna 1.000,00 zł

Ze sprzętem przeznaczonym do sprzedaży można zapoznać się w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Dworcowa 12, osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Dyrektor Elżbieta Kościńska ( tel. 55 247 22 13).

Demontaż i transport sprzętu obciąża kupującego

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 9 października 2013r do Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106

 

W przypadku otrzymania ofert poniżej ceny minimalnej sprzedaży sprzętu Dyrekcja Powiatowego Centrum  w Malborku, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży sprzętu

Numer alarmowy        55 646 02 00