Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy: PCZ.ZP.18/13 Numer ogłoszenia: 429782 – 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład…

Malbork: Przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków. Numer ogłoszenia: 416246 – 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka…

Malbork 2013-10-04     OGŁOSZENIE Dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup poniżej wymienionego sprzętu: 1) Pralnica czołowa PCP 50- rok produkcji 2006- cena minimalna sprzedaży  6.000,00 zł 2) Pralnica czołowa PCP 55 – rok produkcji 2005- cena minimalna sprzedaży 5.000,00 zł 3) wirówka – 2010r…

Numer alarmowy        55 646 02 00