Malbork: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Numer ogłoszenia: 187904 – 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie,…

Numer alarmowy        55 646 02 00