OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

 

I.              PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ KOORDYNUJĄCEJ

 

1.    ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA W MALBORKU

2.    ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO SZPITALA W MALBORKU

3.    IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU

4.       PRZYCHODNII SPECJALISTYCZNEJ W MALBORKU

 

II.            PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA / ODDZIAŁ

  1. PIELĘGNIARKA ODCINKOWA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
  2. PIELĘGNIARKA ODCINKOWA ODDZIAŁ AIiT

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz. U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.    Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki/ położnej

2.    Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska/ położnicza umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3.    Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

4.    Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5.    Udzielanie świadczeń przez  nie mniej niż 160 godzin miesięcznie

6.    Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego, oddziału noworodkowego, izby przyjęć, ZOL, AIiT, przychodni specjalistycznej   przez min 24 miesiące.

Termin składania ofert   23.04.2013 godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00