OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz. U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert spełniających następującej wymagania formalne: 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii 2. Zarejestrowana działalność gospodarcza 3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe 4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej technika elektroradiologii Termin składania ofert 19.04.2013. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00