OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ

 

  1. ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W MALBORKU
  2. ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU
  3. ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU
  4. BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU
  5. IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU
  6. ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz. U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.    Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki

2.    Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3.    Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

4.    Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5.    Udzielanie świadczeń przez   nie mniej niż 60 godzin miesięcznie

6.    Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału chorób wewnętrznych, kardiologii, OAiIT, chirurgii, bloku operacyjnym  lub IP przez  24 miesiące.

Termin składania ofert  21.12.2012. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00