OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODCINKOWEJ   1.    ODDZIAŁU GINEKLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA W MALBORKU 2.    ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO SZPITALA W MALBORKU 3.    IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU 4.       ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ   ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W MALBORKU ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU IM. DR J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL  W MALBORKU   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

Malbork: dostawę wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej PCZ.ZP.21/12 Numer ogłoszenia: 487436 – 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. nr 112 poz.654) zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne: 1.      …

Numer alarmowy        55 646 02 00