PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU      …

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.malbork.pl ________________________________________ Malbork: dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy: PCZ.ZP.20/12 Numer ogłoszenia: 458426 – 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:…

Numer alarmowy        55 646 02 00