OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

 

NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ

BLOKU OPERACYJNEGO

SZPITALA IM.J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki

2.      Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ( PRAKTYKA WYKONYWANA  W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO)

3.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe (oświadczenie)

4.      Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5.      Udzielanie świadczeń przez   nie mniej niż 80 godzin miesięcznie

6.       Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach jako pielęgniarka operacyjna  na bloku chirurgiczno- ortopedycznym

7.       Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa operacyjnego

Termin składania ofert 14.08.2012r. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00