Malbork: dzierżawa analizatora koagulometrycznego i analizatora immunochemicznego wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy Numer ogłoszenia: 324904 – 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne: 1.      …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERTNA STANOWISKO ASYSTENTA  – LEKARZA DYŻURNEGO ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA IM. DR J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W  MALBORKU Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO   NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA IM.J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

Numer alarmowy        55 646 02 00