Prezes  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654
ogłasza
KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W FORMIE KONSULTACJI NEFROLOGICZNYCH
na rzecz pacjentów hospitalizowanych  w Szpitalach w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.     Lekarz – prawo wykonywania zawodu lekarza zarejestrowane w OIL w Gdańsku   lub Wojskowej Izbie Lekarskiej  ( kopia całego prawa WZ)
2.    Nie karany za przestępstwa zawodowe, karne , skarbowe
3.    Posiadanie min tytułu  specjalisty  w zakresie nefrologii
4.    Dostępność  nie mniejsza niż 2 razy w tygodniu
5.    Konsultacje odbywać się będą w pomieszczeniach  szpitali w Malborku  lub Nowym Dworze Gdańskim po uzyskaniu skierowania od lekarzy  Zamawiającego.
6.    Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym ( praktyka wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub stacjonarna)
7.    Polisa  ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu leczniczego zgodnie z   Rozporządzeniem  MF  z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej podmiotu  wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. nr 293 poz. 1729 ) lub inne ubezpieczenie  od OC  ważne  do czasu  zgodnego prawem obowiązywania i zakresu odpowiedzialności  i określone w  przepisach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia

Termin składania ofert 10.02.2012 godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00