OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Oz.U. nr 112 poz.654) .

zaprasza do zgłaszana ofert spełniających następującej wymagania formalne:

1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. w Malborku

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe

4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5. Udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 60 godzin miesięcznie

6. Wykonywanie zawodu w ostatnich 5 latach w warunkach Zakładu Opiekuńczo Leczniczego lub Domu Opieki Społecznej bądź oddziału chorób wewnętrznych przez 24 miesiące ..

Termin składania ofert 28.12.2011 r. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. w Malborku www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00