Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki

2.      Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

4.      Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5.      Udzielanie świadczeń przez   nie mniej niż 60 godzin miesięcznie

6.      Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału chorób wewnętrznych przez  24 miesiące.

Termin składania ofert 23.12.2011r. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00