PREZES
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy ratownictwa medycznego do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

 

ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH LEKARZA  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOŁU WYJAZDOWEGO „S  w  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O.
W MALBORKU

 

 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital.malbork.pl

Termin składania ofert.: 9 grudzień 2011 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2011r w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.

Czas trwania umowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2016r

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Numer alarmowy        55 646 02 00