Malbork: dostawa oleju napędowego ON w formie tankowania pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy PCZ.ZP.6/11 Numer ogłoszenia: 65941 – 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej…

PL-Malbork: Różne produkty lecznicze 2011/S 39-063902 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 Kontaktowy: Powiatowe Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork Do wiadomości: Małgorzata Waliszewska 82-200 Malbork POLSKA Tel….

Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i siatek przepuklinowych Numer ogłoszenia: 61267 – 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55…

Malbork: Dostawy dozowników do ręczników oraz ręczników papierowych. Znak sprawy: PCZ.ZP.3/11 Numer ogłoszenia: 16532 – 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Numer alarmowy        55 646 02 00