PRZEJDŹ do Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku

PRZETARGI OTWARTE

Zakład opiekuńczo- leczniczy

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest jednostką szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, świadczącą całodobowe usługi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne oraz kontynuację leczenia, pacjentom przewlekle chorym, nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (Barthel) otrzymali nie więcej niż 40 pkt.

 

Zakład posiada 40 łóżek w 1,2 i 3 osobowych salach. Do dyspozycji pacjentów są także: gabinet kinezyterapii i fizykoterapii, sala terapii zajęciowej (świetlica), taras, łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kaplica.

 

Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany i doświadczony zespół: lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, rehabilitanci i terapeuta zajęciowy.

 

Pobyt w ZOL jest czasowy (od 3 do 6 miesięcy lub w zależności od skali Barthel), współfinansowany przez NFZ. W ofercie jest również pobyt komercyjny, opłacany przez pacjenta- zgodnie z obowiązującym w PCZ Sp. z o.o. cennikiem.

 

Pielęgniarka koordynująca- Wanda Kawczak

 


 

 

INFORMACJE W SPRAWIE PRZYJĘĆ DO ZOL POD NUMEREM TEL: 55 247 28 63

 

W celu uzyskania od skierowania do ZOL należy  udać się do lekarza rodzinnego z wypełnionym wnioskiem - załącznik nr 1

 

Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia do zakładu:

 

  • Skierowanie do ZOL wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - załącznik nr 2
  • Wywiad pielęgniarski załącznik nr 3
  • Zaświadczenie lekarskie - załącznik nr 4
  • Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel - załącznik nr 5
  • Zgoda na potrącanie opłaty za pobyt w ZOL
  • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzja o zasiłku stałym)
  • Kopie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia (np. karty informacyjne)