PRZEJDŹ do Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku

PRZETARGI OTWARTE

O Szpitalu

 
Szpital wybudowany był w 1898 roku ( część I tzw. ,,stara”) i nazwany na cześć żony ostatniego Cesarza Niemieckiego Auguste – Viktoria – Krankenhaus, która ofiarowała na jego wybudowanie znaczne kwoty.
 
Szpital w okresie powojennym podlegał po samorząd terytorialny – Powiatową Radę Narodową do 1975r. Od 1975r. pod Województwo Elbląg i nadzór nad zakładem do 31.12.1998r. sprawował Wojewoda Elbląski a od 01.01.1999r. do 31.12.2011r. Samorząd Województwa Pomorskiego.
 
Do 1977r. Szpital funkcjonował jako Zespół Opieki Zdrowotnej a następnie od 1993r. w jego miejsce powołano Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zarządzeniem Wojewody Elbląskiego z dnia 13 sierpnia 1997r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przekształcił się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i funkcjonował na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego do 31.12.2011 roku. Z dniem 01.01.2012r.  SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim połączył się z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku i jest częścią Szpitala w Malborku. Nadzór nad  Szpitalem pełni Starosta Powiatu Malborskiego.
 
Obecnie Szpital zajmuje dwa budynki połączone łącznikiem w całość. Jedna część (stara) której historia sięga 1898r. a następnie dostosowana w 1954r. na potrzeby Szpitala, pogotowia i innych usług medycznych. Obecnie  w części tej znajduje się na parterze Szkoła Rodzenia, Dział Diagnostyki Obrazowej – RTG, USG oraz Poradnia chirurgiczna, ortopedyczna oraz laryngologiczna a także Pracownia Prób Wysiłkowych. Na I piętrze Poradnia ,K” oraz Administracja . Druga część (nowa) – budynek wybudowany w latach 1970 – 1976 składający się z 2 kondygnacji : obecnie na parterze znajduje się Izba Przyjęć oraz oddział wewnętrzny. Na I piętrze znajduje się Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z działem rehabilitacyjnym na potrzeby zakładu opiekuńczo leczniczego.   Oba budynki połączone łącznikiem i stanowią całość. W łączniku na parterze znajduje się Rejestracja oraz gabinety podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieka nocna i świąteczna. Na piętrze znajduje się poradnia dermatologiczna, onkologiczna, medycyny pracy. Posiadamy Dział Diagnostyki Obrazowej – gabinet RTG i USG, Pracownię Prób Wysiłkowych, Laboratorium Analityczne oraz korzystamy w Szpitalu w Malborku z Pracowni TK oraz Pracowni Endoskopowej.
 

W tym okresie zakład przeszedł restrukturyzację.

 

 • Utworzono Zakład Opiekuńczo Leczniczy – początkowo liczył 15 łóżek – obecnie 41 łóżek
 • Zlikwidowano oddział ginekologiczno – położniczy w 2003r. i utworzono ginekologię ,,jednego dnia"
 • Zlikwidowano oddział chirurgiczny w 2003r. i utworzono chirurgię ,,jednego dnia”.

 

W dniu 30.06.2004r. przeniesiono Pracownie RTG z Przychodni przy ul. Warszawskiej do Szpitala. W grudniu 2004r. utworzono 2 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym wyposażeniem sprzętowym w oddziale wewnętrznym, które później zwiększono do 4 stanowisk.

 
Udzielamy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych działach :
 
W zakresie opieki stacjonarnej :
 • Oddział wewnętrzny: 30 łóżek
 • z Izbą Przyjęć: 2 łóżka
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy: 41 łóżek

 

W zakresie opieki ambulatoryjnej i specjalistycznej :

 • Poradnia chirurgiczna
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia laryngologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

 

W zakresie pomocy doraźnej :

 • Zespoły ratownictwa medycznego
 • Karetka ,,S” i ,,P”
 • W sezonie letnim karetka ,,P” W Krynicy Morskiej.

 

Zespół RTM znajduje się na parterze bez dyspozytorni, którą przejęło W.C.P.R. w Gdańsku. W związku z powyższym zadania przekazywania wyjazdu dla zespołów są w gestii Gdańska.