PRZEJDŹ do Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku

PRZETARGI OTWARTE

Aktualności

Wigilia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

30 grudzień 2015

W dniu 23 grudnia 2015 roku w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim, w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym odbyło się  SPOTKANIE OPŁATKOWE dla Pacjentów Zakładu oraz Ich Rodzin i Opiekunów.

Ksiądz Dariusz Juszczak odczytał słowa z Ewangelii, po czym nastąpiło tradycyjne przełamanie się opłatkiem przez Pacjentów, Ich Rodziny, Personel  oraz zaproszonych Gości.

Świąteczne życzenia Pacjentom złożył Pan Zbigniew Ptak – Starosta Powiatu Nowodworskiego oraz Pan Artur Piotrowicz – Prezes Powiatowego  Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Wspólne śpiewanie kolęd  sprzyjało miłej i rodzinnej atmosferze.

Hospicium Domowe

12 czerwiec 2015
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2014 r., w trosce o
 
mieszkańców powiatów Nowodworskiego, Malborskiego oraz Tczewskiego, realizuje umowę zawartą 
 
z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku w zakresie 
 
prowadzenia Hospicjum Domowego. Z tego tytułu realizujemy świadczenia:
 
 całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń udzielanych przez lekarza
 
 porady lekarskiej nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu
 
 wizyty pielęgniarskie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu
 
 dostęp do lekarza, pielęgniarki, psychologa oraz fizjoterapeuty
 
 zapewniamy niezbędny sprzęt medyczny 
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
 
w Malborku - SZPITAL W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ul. Dworcowa 12 oraz pod numerami 
 
telefonów: (55)247 22 47 lub 609 004 833